Shipping & Returns | Unplugged חנות שבת

בכל שאלה ניתן ליצור עמנו קשר:

info@shearim.org.il

050-6859683

SHIPPING & RETURNS

נוהל משלוחים

בהזמנת חבילות חודשיות, כל הזמנה שתתקבל עד ל - 20 בחודש של אותו החודש, תקבל את חבילת הראנרים של החודש הבא. כל הזמנה שתתקבל לאחר ה - 20 בחודש, חבילת הראנים שתתקבל תהיה של חודש וחצי מיום ההזמנה.

דוגמא: הזמנה שהתקבלה ב 15 בינואר - תקבל את חבילת הראנרים של פברואר.

           הזמנה שהתקבלת ב 27 בינואר - תקבל את חבילת הראנרים של מרץ.

נוהל החזרים והחלפות

ניתן לבטל את ההזמנה ולקבל החזר כספי מלא טרם יציאת המשלוח ממפעלנו.

לאחר יציאת המוצר למשלוח לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה.

ביטול חבילת ראנרים חודשית - כיוון שמשלוח החבילות החודשיות נעשית בראשון לחודש, במידה ויש רצון לבטל את המנוי, הביטול ייעשה לאחר שליחת חבילת הראנרים האחרונה. במידה והביטול נעשה לפני הראשון לחודש - הלקוח/ה לא ת/יחוייב עבור החבילה החודשית הבאה. במידה והביטול נעשה אחרי הראשון לחודש - המנוי יבוטל החל מתחילת החודש הבא.

0